Cenník

Svadby
Typ svadby Komplet Extra
Počet natáčacích dní 1 1 alebo 2
Dĺžka záznamu v minútach do 180 min do 200 min
Minimálna cena* 430€ 490€
Pred (po) svadobné fotenie/videoklip Áno
Prípravy – obliekanie nevesty, atď. Áno Áno
Záznam miesta bydliska Áno Áno
Pytačky Áno Áno
Sobáš Áno Áno
Videoklip z fotografovania** Áno
„Redový“ Áno Áno
Zábava po redovom (max. do 02:00)  – Áno
Zostrih Áno Áno
BONUS: Fotokniha A4 (do 26 strán)** Áno Áno
Dodatočné poplatky Doplatok
Dodatočná DVD sada (s dvoma DVD) 5€
Dodatočná DVD sada (s tromi DVD) 7€
Každá ďalšia začatá hodina nad rámec štandardného pracovného času od 12:00 (sobota) do 02:30 (nedeľa) 7€
Dodatočné zhotovenie 3. DVD (90 minút) 90€
Odovzdanie nespracovaného záznamu 30€
Druhý pracovný deň (mimo dňa sobáša) 50€

* cena zahŕňa 1 DVD sadu v prípade balíka Komplet a 3 DVD sady v balíku služieb Extra,

**nárok na fotoknihu a klip z fotografovania vzniká len ak je fotenie realizované prostredníctvom RM media Vranov n./T.

Ceny je možné upraviť podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Stužkové slávnosti
Typ stužkovej Komplet Extra
Dĺžka záznamu v minútach do 150 min do 210 min
Minimálna cena na žiaka* 20€ 25€
Úvodný klip – hraná scénka Áno Áno
Fotoprezentácia študentov Áno
Pečatenie triednej knihy Áno Áno
Zábery na miesto konania stužkovej Áno
Natočenie oficiálnej časti Áno Áno
Sv. omša (cirkevné školy) Áno Áno
Natočenie programu Áno Áno
Čierna kronika Áno Áno
Zábava Áno Áno
Fotokniha Áno
Záverečný zostrih Áno Áno
Grafické spracovanie mat. tabla Áno

* cena je platná pre minimálne 25 študentov v triede.

Ceny je možné upraviť podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Prvé sväté prijímanie/birmovka
1. sv. prijímanie/birmovka Komplet Extra
Dĺžka záznamu v minútach do 120 min do 150 min
Paušálny poplatok (pri počte viac ako 10) 50€ 50€
Minimálna cena (pri menej ako 10 detí) 150€ 200€
Cena za dieťa pri počte viac ako 10 13€ 17€
Záznam z miesta slávnosti Áno Áno
Úvodný klip – predstavenie detí Áno Áno
Foto-prezentácia detí Áno Áno
Záverečný klip z celej slávnosti Áno
Fotenie (fotograf navyše) Áno Áno
2 fotografie (s rodičmi/prijatie sviatosti) cca . 10×15 cm Áno
„Bonus DVD sada!“ pre kňaza Áno Áno

Ceny je možné upraviť podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Ostatné akcie

Ceny všetkých ostatných akcií ako napr. rodinných osláv alebo rôznych firemných podujatí sú stanovené individuálne po vzájomnej konzultácií objednaných služieb.