Portfólio

Monika a Peter

Fotografie Moniky a Petra vznikali ťažšie ako je to v prípade iných svadieb. Opustená železničná trať, ktorá bola miestom ich stretávania je pre nich dôležitá, no pre účely svadobných fotografií nie najvhodnejšia. Preto sme miestami museli doslova bojovať ak nie aj čarovať. Lepšie to potom bolo na ďalších miestách. Veď posúďte sami.