Portfólio

Gymko Vranov – IV.D

Štvrtáci (IV.D) z Gymnázia vo Vranove nad Topľou bola trieda, ktorej stužková slávnosť sa slovami dá len veľmi ťažko opísať. Preto necháme rozprávať radšej naše fotografie.

Jednu vec však predsa len povieme – vzťah medzi ich triednym učiteľom a nimi by im mohla závidieť nejedná trieda maturantov…